Gmina Podgórzyn otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023. W ramach tego przedsięwzięcia gmina otrzymała wsparcie na realizację zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc w Polsce, naszego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Cel programu: wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostały przekazane na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas IV-VIII szkół podstawowych z naszej gminy z Sosnówki, Miłkowa i Ścięgien.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 35.000,00 zł
Wkład własny stanowi: 8.745,00 zł
Wartość całkowita: 43.725,00 zł

Po więcej informacji o wycieczkach, które są zrealizowane w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych szkół uczestniczących w programie:

  1. Szkoła Podstawowa im. Wł.St.Reymonta w Ścięgnach - www.spsciegny.pl,
  2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosonówce - www.spsosnowka.edu.pl,
  3. Szkoła Podstawowa im. S. Marusarza w Miłkowie - www.zspmilkow.szkolnastrona.pl

Poznaj Polskę 2023 belka
Dofinansowano ze środków budżetu państwa – program „POLSKI ŁAD”