Fundacja ORLEN logotyp

Gmina Podgórzyn w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i turystycznego na terenie Karkonoszy”, zakupiła sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Podgórzyn, znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Celem projektu jest wsparcie bezpieczeństwa ekologicznego i turystycznego, w tym na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Gminy Podgórzyn w ramach podnoszenia
i unowocześniania potencjału techniczno-ratowniczego jednostek OSP. Doposażenie sprzętowe przyczyni się do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków, mających wpływ na środowisko i mieszkańców na terenie województwa dolnośląskiego.

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN w wysokości 150.000,00 zł.