W dniu 21 listopada 2023r. odbyła się we Wrocławiu uroczysta Gala Wzorowych Gmin, na której statuetkę Zwycięzcy dla Gminy Podgórzyn w imieniu Pana Wójta Mirosława Kalaty odebrał Zastępca Wójta Tomasz Szewczyk.

Konkurs „Wzorowa Gmina” organizowany jest w woj. Dolnośląskim raz na kadencję samorządowa i stanowi podsumowanie działań władz samorządowych, które przez ostatnie lata - działając na rzecz mieszkańców – realizowaly pomysły, służące rozwojowi Gmin. W Gronie wyróżnionych Tytułem „Wzorowa Gmina” znalazło się 15 samorządów. Oprócz Gminy Podgórzyn Statuetkę Zwycięzcy odebrali przedstawiciele innych miast i gmin: Wlenia, Polkowic, Gminy Głogów, Miasta Chojnów, Lubawki, Gminy Wiejskiej Świdnica, Gminy Mysłakowice, Miasta i Gminy Góra, Węglińca, Mieroszowa, Prusic, Domaniowa, Strzegomia, Podgórzyna oraz Miasta i Gminy Prochowice. Nagrodę w imieniu Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który objął Konkurs Honorowym Patronatem wręczał Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Michał Rado wraz z Przewodniczącym Zgromadzenia Forum Ekspertów Grzegorzem Solarzem. Kapituła Konkursu decydując o przyznaniu nagród w każdym wypadku brała pod uwagę innowacyjne rozwiązania realizowane przez samorząd, poziom inwestycji oraz ich wpływ na codzienne życie mieszkańców. Ocenie podlegały także przedstawione Członkom Forum Ekspertów organizowane przy współpracy samorządu imprezy kulturalne i sportowe, służące promocji i rozwojowy miast i gmin. Ważne były także pomysły przedstawione przez samorządy, jakie maja być zrealizowane w kolejnych latach.

Imprezę prowadził pomysłodawca i organizator Konkursu Wzorowa Gmina - Redaktor Naczelny Życia Regionów Artur Świtoń.