20 jVGObnx7W poniedziałek (03.06.2024r.) w Świetlicy wiejskiej w budynku OSP odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Sosnówce.

Na wstępie zebrani złożyli podziękowania dotychczasowej pani sołtys Alinie Nykiel, która już wcześniej ogłosiła, że nie będzie kandydować, za długoletnią bardzo dobrą wspołpracę.

W wyniku głosowania sołtysem sołectwa został wybrany Pan Jacek Jarociński.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Karolina Salamon-Plewa,
  • Małgorzata Russek,
  • Agnieszka Latto,
  • Marta Kaczmarek,
  • Gabriel Bykowski