W dniu 19 grudnia 2023 r. w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie odbyło się oficjalne przekazanie artykułów strażackich dla dwóch jednostek działających na terenie Gminy Podgórzyn. Sprzęt zakupiony został w ramach umowy z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Wójt Gminy Podgórzyn Mirosław Kalata oraz Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn Tomasz Szewczyk wręczyli wyposażenie strażackie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnówce. Druhowie z Podgórzyna otrzymali w pełni wyposażoną Torbę PSP R1 Black Front do ratownictwa medycznego, zgodną z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczoną dla jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Ponadto jednostka otrzymała 4 kpl. Radiotelefonów Hytera HP685 z mikrofonogłośnikami oraz 3 szt. latarek kątowych Nightstick Intrant XPR-5568 RX. Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnówce otrzymała 7 kpl. profesjonalnych hełmów Rosenbauer Heros Titan oraz 4 szt. latarek kątowych Streamlight Survivor Led.

Kwota całego zadania wyniosła 39.076,00 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na ten cel 38.606,00 zł (98,8%), natomiast Gmina Podgórzyn zapewniła 470,00 zł (1,2%).