11 8ErQ8FIbW czwartek (06.06.2024r.) w świetlicy przy OSP odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Miłkowie.

Na wstępie zebrani złożyli podziękowania dotychczasowej pani sołtys Beacie Dymek za długoletnią bardzo dobrą współpracę.

W wyniku głosowania sołtysem sołectwa została wybrana Pani Dominika Malinowska.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Monika Ptak
  • Ewa Kącka
  • Paweł Maj,
  • Dariusz Kulesza,
  • Małgorzata Turok