Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora.

Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

Realizacja  projektu rozpoczyna się w Gminie Podgórzyn od 8 kwietnia 2024 roku i trwać będzie do 17 czerwca. Gminie przyznano 2 grupy, każda po 15 dzieci z klas I-III. W projekcie uczestniczyć będą dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. S . Marusarza w Miłkowie, ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Sosnówce i ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Ścięgnach. Dzieci realizować będą naukę pływania w Termach Cieplickich.

Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Umiem Pływać belka