W dniu 11 października 2020 r. w Gminie Podgórzyn odbyło się referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Podgórzyn oraz Wójta Gminy Podgórzyn przed upływem kadencji.

Głosy można było oddać w 7 obwodach referendalnych:

Frekwencja w referendum wyniosła 23,63%

Nr Obwód Uprawnionych
do głosowania
Wydane
kart
Frekwencja
[%]
1 Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie (Podgórzyn) 1733 245 14,14
2 Harcerska Baza Karkonoska w Przesiece (Przesieka) 408 94 23,04
3 Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie (Staniszów) 926 225 24,30
4 Szkoła Podstawowa w Sosnówce (Sosnówka) 1014 377 37,18
5 Szkoła Podstawowa w Miłkowie (Miłków) 1528 414 27,09
6 Szkoła Podstawowa w Ścięgnach (Ścięgny) 839 143 17,04
7 Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce (Sosnówka) 62 40 64,52
Razem   6510 1538 23,63

 


REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY GMINY PODGÓRZYN PRZED UPŁYWEM KADENCJI

  1. w wyborze w dniu 21 października 2018 r. odwoływanego organu liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 3619, zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi 2172,
  2. liczba osób uprawnionych do głosowania 11 października 2020r. wyniosła 6510,
  3. liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych) 11 października 2020r., wyniosła 1538 (frekwencja wyniosła 23,63%),
  4. liczba głosów ważnych 11 października 2020r. wyniosła 1523,
  5. liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych „Tak”) 11 października 2020r. wyniosła 1445

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,
Rada Gminy Podgórzyn nie została odwołana.


 REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY PODGÓRZYN PRZED UPŁYWEM KADENCJI

  1. w wyborze w dniu 21 października 2018 r. odwoływanego organu liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 3622, zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi 2174,
  2. liczba osób uprawnionych do głosowania 11 października 2020r. wyniosła 6510,
  3. liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych) 11 października 2020r., wyniosła 1539 (frekwencja wyniosła 23,64%),
  4. liczba głosów ważnych 11 października 2020r. wyniosła 1528,
  5. liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych „Tak”) 11 października 2020r. wyniosła 1448

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,
Wójt Gminy Podgórzyn nie został odwołany.