INFORMACJA

Rada Nadzorcza Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki - kswik.bip.net.pl

oraz na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu Spółki - kswik.bip.net.pl

Z poważaniem
Monika Baut
Biuro Zarządu KSWiK Sp. z o.o.
Tel 75 75 407 60