W końcu października 2019r. zostały oddane do użytku, wyremontowane drogi Znajdujące się na dz. 299,296/1,297,136/2,298 w Zachełmiu, od zjazdu z drogi powiatowej nr 2760D w kierunku budynku nr 4 oraz 6 i 65.

Remont obejmował mechaniczną rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie korytowania drogi i zjazdów, doprowadzenie podłoża do G1, oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi, zjazdów i poboczy oraz regulację odwodnienia poprzez ścięcie zawyżonych poboczy.

Koszt inwestycji to ponad 509,5tyś zł z czego prawie 80% zostało dofinansowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk Żywiołowych.