Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych. Każda praca, podczas której różnica poziomów między stanowiskiem a posadzką wynosi od 1 metra wzwyż, nazywana jest pracą na wysokości np.: na konstrukcjach, kominach, rusztowaniach itp. Rolnik pracujący na urządzeniu, maszynie, rusztowaniu, które znajduje się powyżej jednego metra, pracuje na wysokości. Organizacja pracy na wysokości, ze względu na to, że jest to praca szczególnie niebezpieczna, podlega konkretnym zasadom jej organizacji:

 • wyznaczenie  osób, które będą prowadziły bezpośredni nadzór nad pracami na wysokości,
 • zapewnienie instruktażu rolnikowi (osobie wykonującej pracę na wysokości) o konkretnych wymaganiach,
 • zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających.

Drabina stosowana w obejściu, w gospodarstwie rolnym, powinna być bezpieczna: wykonana z mocnych podłużnic, których odległości jednej od drugiej wynosi minimum 0,3 m, z mocnymi szczeblami, które przymocowane są do podłużnic w odstępach do 0,3m, wyposażona w zabezpieczenia przed odchyleniem do tyłu, przechyleniem i poślizgnięciem. Powinna również posiadać u góry haki zaczepowe a u dołu zakończenie ostre lub gumowe - dostosowane do rodzaju nawierzchni oraz być wyposażona w uchwyty służące do przytrzymywania się w czasie wchodzenia i schodzenia.
Odpowiednio dobrana drabina zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości. Wyróżniamy następujące drabiny, które są najczęściej stosowane w gospodarstwie rolnym: 

 • drabina przystawna
  • przed użyciem drabiny należy każdorazowo sprawdzić jej stan techniczny,
  • należy upewnić się, że podłoże, na którym stawia się drabinę jest równe, twarde i nieśliskie,
  • należy właściwie zamocować i zabezpieczyć drabinę przed poślizgiem; w tym celu trzeba znaleźć mocny punkt podparcia dla górnej części drabiny (nie wolno opierać drabiny np. o plastikową rynnę) i zabezpieczyć oba górne końce podłużnic, np. montując drabinę na specjalnych hakach lub przywiązując podłużnicę do elementu stałego,
  • górna krawędź drabiny powinna wystawać minimum 75 cm ponad poziom, na który prowadzi, chyba, że zastosowano inne zabezpieczenie przed upadkiem, np. zapewniono bezpieczny i stabilny uchwyt dla rąk,
  • drabinę należy ustawić pod kątem od 65° do 75°,
  • jeśli drabina jest rozstawiana obok słupów lub rur, należy ją do nich przymocować,
  • należy użyć stabilizatora znajdującego się u dołu drabiny, aby zabezpieczyć ją przed przewróceniem
 • drabina rozstawna
  • przed użyciem drabiny należy sprawdzić każdorazowo jej stan techniczny.
  • należy sprawdzić czy podłoże, na którym stawia się drabinę jest równe, twarde i nieśliskie.
  • należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca do pełnego rozstawienia drabiny.
  • drabinę należy ustawić tak, aby zabezpieczenie, w postaci np. łańcuszka czy linki, było całkowicie napięte.
  • dodatkowo należy stosować mechanizmy blokujące

Rolniku pamiętaj, podczas pracy na drabinie zabrania się:

 • wychylania się podczas pracy na drabinie
 • obciążania drabiny jednostronnie
 • pracowania stojąc na jednym z najwyższych trzech szczebli drabiny (jednym z dwóch najwyższych szczebli w przypadku drabiny rozstawnej).
 • pracowania stojąc okrakiem na drabinie rozstawnej
 • przesuwania ani rozsuwania drabiny, gdy na niej stoisz
 • używania drabiny rozstawnej, jako przystawnej
 • ustawiania drabiny przy drzwiach, które ktoś może nie spodziewanie otworzyć
 • rozstawiania drabin na ruchomym podłożu, typu palety, cegły, dźwigi, rusztowania,  pomosty robocze
 • wykonywania − z drabiny przystawnej − robót budowlanych
 • wykonywania prac w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej.

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy Inspektor PT KRUS
w Jeleniej Górze
Źródło:  
www.krus.gov.pl
www.pip.gov.pl
bhpodpodszewki.pl