Regulamin korzystania  z obiektów sportowych typu boisko sportowe otwarte oraz typu Orlik od dnia 4.05.2020.

  1. Z obiektów mogą korzystać jedynie Kluby sportowe, po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Gminy terminu udostępnienia, oraz sposobu odbioru/zwrotu kluczy i środków do dezynfekcji rąk;
  2. Kontakt do uzgodnień: tel. 75 75 48 131, 883 315 939;
  3. Osoby korzystające z boisk przed wejściem zobowiązane są do dezynfekcji rąk;
  4. Udostępniona zostaje jedynie infrastruktura zewnętrzna obiektu;
  5. Wyłączona z udostępnienia jest możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego, poza toaletą;
  6. Kluby korzystające z obiektów muszą posiadać własny sprzęt sportowy typu piłki do gry itp.;
  7. Na obiekcie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener;
  8. NIE istnieje możliwość dzielenia boiska na części bądź sektory celem umożliwienia trenowania większej liczbie osób;
  9. Regulamin obowiązuje od dnia 04 maja 2020r. do odwołania;