Urząd Gminy Podgórzyn informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zamierza ogłosić nabór wniosków dot. usuwania wyrobów zawierających azbest. W ślad za tym Wójt Gminy Podgórzyn planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Oddział Jelenie Góra z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Oczyszczanie Gminy Podgórzyn z wyrobów zawierających azbest".

Jednak w przypadku odstąpienia WFOŚiGW od w/w naboru, Wójt Gminy Podgórzyn informuje, iż zadanie nie będzie realizowane.

W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem do usunięcia i unieszkodliwienia azbestu, proszę o przedłożenie do Urzędu Gminy Podgórzyn, Referatu Ochrony Środowiska (pok. nr 12) informacji o chęci przystąpienia do w/w naboru.

Dokument do pobrania pdf [411.65 KB]