Od dwóch lat działają w miejscowościach Skrzynki pod nazwą „Głos Seniora".

Poprzez skrzynki "Głos Seniora" , które są w każdej miejscowości Gminy Podgórzyn,każdy z nas mieszkańców może zadawać pytania, na które włodarz gminy lub inne kompetentne osoby w danej dziedzinie, udzielają odpowiedzi.

Dzięki tej inicjatywie możesz i Ty zgłaszać swoje pomysły, zadawać pytania, zgłaszać problemy, które nie zawsze masz możliwość zgłaszać w urzędzie. Zainspirowani pomysłem mieszkańcy mogą zgłaszać do Skrzynki dobre pomysły, wnioski o stworzenie inicjatyw, rozwiązania problemów, itd. Lokalnymi koordynatorami działań akcji są sołtysi, którzy informacje wrzucane do Skrzynki przekażą zainteresowanym osobom, urzędowi.

Organizatorami akcji Masz Głos, Masz Wybór są Seniorzy z Gminy Podgórzyn.