Wirus Uwaga

Komunikat 12.10.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 16 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 10 osoby wyzdrowiałe. 30 osób poddanych kwarantannie.

Komunikat 10.10.2020
Obowiązek zakrywania ust i nosa nawet na ulicy
W całym kraju od 10 października 2020 został wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej: w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. 6 października 2020 gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji – poinformował, że funkcjonariusze będą bardzo rygorystycznie podchodzić do obowiązku zasłaniania ust i nosa przez obywateli. Jak zaznaczył, w każdym przypadku policjanci będą decydować, czy wobec osób niestosujących się do obostrzeń, zastosują pouczenie, nałożą mandat, złożą wniosek o ukaranie do sądu lub do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.

Komunikat 16.09.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 10 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 10 osoby wyzdrowiałe. 5 osób poddanych kwarantannie.

Komunikat 10.09.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 10 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 9 osoby wyzdrowiałe. 14 osób poddanych kwarantannie.

Komunikat 08.09.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 10 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 8 osoby wyzdrowiałe. 10 osób poddanych kwarantannie.

Komunikat 01.09.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 10 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 7 osoby wyzdrowiałe. 6 osób poddanych kwarantannie.

Komunikat 24.08.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 9 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 7 osoby wyzdrowiałe. 57 osób poddanych kwarantannie.

Komunikat 18.08.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 8 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 7 osoby wyzdrowiałe. 15 osób poddanych kwarantannie.

Komunikat 19.06.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 7 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 7 osoby wyzdrowiałe. 11 osób poddanych kwarantannie.

Komunikat 15.06.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 7 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 5 osoby wyzdrowiałe.

Komunikat 11.06.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 5 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 5 osoby wyzdrowiałe.

Komunikat 23.05.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 5 potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w tym 4 osoby wyzdrowiałe.

Komunikat 11.05.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 4 potwierdzone przypadki zachorowania na koronawirusa w tym 4 osoby wyzdrowiałe.

Komunikat 06.05.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 4 potwierdzone przypadki zachorowania na koronawirusa w tym 3 osoby wyzdrowiałe.

Komunikat 28.04.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 4 potwierdzone przypadki zachorowania na koronawirusa w tym 2 osoby wyzdrowiałe.

Komunikat 22.04.2020
Na terenie Gminy Podgórzyn mamy 4 potwierdzone przypadki zachorowania na koronawirusa.

Komunikat 20.04.2020
Nie odnotowano nowych przypadków koronawirusa w gminie Podgórzyn. Aktualna liczba potwierdzonych przypadków to 3.

Komunikat 19.04.2020
Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

Komunikat 16.04.2020

Od 16 kwietna 2020 do odwołania obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub zakrywania w inny sposób ust i nosa.

Za nieosłonięcie twarzy maseczką lub inną zasłoną policja może nałożyć mandat do 500 zł, jak za wykroczenie. Kara jednak może być znacznie dotkliwsza, jeśli sprawa zostanie przekazana do sanepidu. Kary administracyjne zaczynają się bowiem od 5 tys. zł, a sięgnąć mogą nawet 30 tys. zł.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie zwalnia z obowiązku zachowania minimalnej odległości co najmniej dwóch metrów między osobami.

Obowiązek zakrywania twarzy nie obowiązuje:

  • dzieci poniżej 4 lat
  • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
  • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
  • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
  • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
  • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Komunikat 11.04.2020
Aktualnie w Gminie Podgórzyn mamy 3 stwierdzone przypadki koronawirusa.

Prosimy o stosowanie się do przepisów i zaleceń dot. bezpiecznego przemieszczania się. Zalecamy pozostanie w domu i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wychodzenie z domu bez potrzeby. Jeżeli musimy wyjść, należy zabezpieczyć się maseczką ochronną oraz jednorazowymi rękawiczkami. To najlepszy sposób na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Komunikat 07.04.2020
Informujemy o drugim potwierdzonym przypadku zachorowania na koronawirusa w gminie Podgórzyn.

Komunikat 02.04.2020
Informujemy, że na dzień 02.04.2020 mamy jeden potwierdzony przypadek zachorowania na koronawirusa w gminie Podgórzyn. Zarażona osoba czuje się dobrze i aktualnie została poddana kwarantannie.

Bądźmy ostrożni - oszuści nie śpią!!!

Pojawiły się firmy oferujące odkażanie lub dezynfekcję domów i mieszkań. Zalecamy daleko idącą ostrożność w wynajmowaniu tego typu usług, ponieważ zdarzają się oszuści, którzy pod pretekstem wykonywanych czynności mogą pozbawić Was kosztowności lub sprzętu elektronicznego.

Prosimy uważać na SMSy. Pojawiły się fałszywe wiadomości SMS o treści np: "Z powodu dezynfekcji przesyłka nr 002877399111 wymaga dopłaty 1.20 PLN. Opłac, aby otrzymać dostawę", "Doplata z tarczy antykryzysowej w kwocie 2000 PLN nie jest możliwa z powodu zadłużenia w ZUS. Spłać 3.71 PLN i otrzymaj dodatek. https://in-post[.]org/zus" lub "Ministerstwo Zdrowia: Dla każdego obywatela przysługuje wsparcie żywieniowe w związku z Koronawirusem. Zapisz się na:...". Stosując się do komunikatów z powyższych SMSów można stracić o wiele więcej niż kwoty które zawierają.

Przedsiębiorco pamiętaj, że wszystkie wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są darmowe. Wszelkie informacje o konieczności dokonania opłaty za zamiany w CEIDG są oszustwem!

Wszystkie powyższe oraz inne zauważone przypadki nieuczciwości należy zgłaszać na policję.