KSWiKWójt Gminy Podgórzyn informuje, że Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.103.2019.PK z dnia 22 października 2019 r. zatwierdzone zostały ustalone przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podgórzyn.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podgórzyn będą obowiązywały od dnia 22 listopada 2019 r.

pdf Dokument do pobrania [918.52 KB]