Nepomucen belka

„Św. Nepomucen – tożsamość i dziedzictwo kulturowe wczoraj, dziś i jutro”:

Do osiągnięcia powyższego celu niezbędnym jest zachowanie figury św. Nepomucena w dobrym stanie. Święty został przedstawiony w stroju kapłańskim, adoruje krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa trzymając w obu rękach krucyfiks. Dlatego wymaga on renowacji i działań zatrzymujących proces degradacji i przywracających pierwotny stan.

Obecnie są już prowadzone prace konserwatorskie w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Zostały wstępnie usunięte wszystkie zanieczyszczenia, a obecnie są uzupełniane ubytki, które zostały spowodowane historią czasu.
Kult św. Nepomucena przeszedł na te ziemie z Czech (gdzie żył i zginą święty) i silnie wniknął w tożsamość społeczną. W lokalnej społeczności był mocno rozwinięty kult św. Nepomucena na co wskazuje obecność jego figury przy kościele i ołtarz boczny (prawy) wewnątrz kościoła Świętej Trójcy w Podgórzynie co jest rzadkością jeśli chodzi o bliskość figury i ołtarza w tym samym miejscu.

Planowane są spotkania ze społecznością lokalną dotyczące postaci św. Nepomucena w celu przywrócenia w świadomości kultu św. Nepomucena. W czasie spotkań zostanie przybliżona sylwetka Nepomucena, rola jaką odgrywał w życiu mieszkańców tych terenów na przestrzeni wieków, formy jego upamiętnienia i odniesienie do czasów teraźniejszych. Ponadto zostanie wydrukowana „Litania do św. Nepomucena” wraz z historią świętego i jego kultu, która będzie rozdawana uczestnikom spotkania, jak i pozostałym mieszkańcom, turystom i osobom zainteresowanym.

Kult św. Nepomucena chcemy włączyć do promocji dbania o przyrodę i klimat, dbanie o środowisko dla życia człowieka i wszystkiego, co istnieje na ziemi.

KrainaDuchaGóra

Zadanie realizowane jest przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Trójcy w Podgórzynie ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego”  dla operacji realizowanej pod nazwą „Św. Nepomucen – tożsamość i dziedzictwo kulturowe wczoraj, dziś i jutro”.

Realizację projektu wspierają: Gmina Podgórzyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna - POGÓRZE, Stowarzyszenie „Ścięgny-moja wieś”.