Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu Oddział w Podgórzynie informuje, że uchwałą nr XXVI/253/2020, Rada Gminy Podgórzyn ustaliła wysokość dopłat do wody i ścieków dla odbiorców z tereny gminy Podgórzyn.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 24e ust. 3 i art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.J. Dz. U. z 2019r. poz. 1437), informujemy, że na terenie Gminy Podgórzyn w okresie od 01.09.2020r. do 22.11.2020r. będą obowiązywać następujące ceny taryfowe za wodę i ścieki:

Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:

 1. Grupa 1 — gospodarstwa domowe - 11,80 zł/m3 (netto) 12,74 zł (brutto)
 2. Grupa 2 — komunalne osoby prawne - 11,80 zł/m3 (netto) = 12,74 zł (brutto)
 3. Grupa 3 — pozostali odbiorcy - 11,80 zł/m3 (netto) = 12,74 zł (brutto)

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:

 1. Grupa 1 — gospodarstwa domowe - 15,23 zł/m3 (netto) = 16,45 zł (brutto)
 2. Grupa 2 — komunalne osoby prawne - 15,23 zł/m3 (netto) = 16,45 zł (brutto)
 3. Grupa 3 — pozostali odbiorcy - 15,23 zł/m3 (netto) = 16,45 zł (brutto)

Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr XXVI/253/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu zostały ustalone obowiązujące od 01.09.2020r. do 31.12.2020r. dopłaty:

Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla:

 1. Grupa 1 — gospodarstwa domowe - 1,85 zł/m3(netto) = 2,00 zł/m3 (brutto) nie więcej niż do 3 m3 wody na 1 mieszkańca na I miesiąc
 2. Grupa 2 — komunalne osoby prawne - 0 zł/m3
 3. Grupa 3 — pozostali odbiorcy - 0 zł/m3

Dopłata za odprowadzanie ścieków dla :

 1. Grupa 1 — gospodarstwa domowe - 1,85 zł/m3 (netto) = 2,00 zł/m3 (brutto) nie więcej niż do 3 m3 ścieków na 1 mieszkańca na 1 miesiąc
 2. Grupa 2 — komunalne osoby prawne - 0 zł/m3
 3. Grupa 3 — pozostali odbiorcy - 0 zł/m3

W związku z powyższym cena po dopłacie od 01.09.2020r. do 22.11.2020r. wynosi:
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 

 1. Grupa 1 — gospodarstwa domowe 9,95 zł/m3 (netto do 3m3/od/m-c) - 10.75 zł/m3 (brutto); Powyżej 3 m3/os/m-c - 12.74 zł/m3 (brutto)
 2. Grupa 2 — komunalne osoby prawne - 11,80 zł/m3 (netto) - 12,74 zł/m3 (brutto)
 3. Grupa 3 — pozostali odbiorcy - 11,80 zł/m3 (netto) - 12,74 zł/m3 (brutto)

Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 1. Grupa 1 — gospodarstwa domowe 13,38 zł/m3 (netto do 3 m3/os/m-c) - 14,45 zł/m3 (brutto) Powyżej 3 m3/os/m-c - 16,45 zł/m3 (brutto)
 2. Grupa 2 — komunalne osoby prawne — 15,23 zł/m3 (netto) - 16,45 zł/ m3 (brutto)
 3. Grupa 3 — pozostali odbiorcy - 15,23 zł/m3 (netto) — 16,45 zł/ m3 (brutto)

Pismo do pobrania pdf [103.01 KB]