Szanowni mieszkańcy!

W związku z pojawieniem się plakatów, informujących o spotkaniu, w dniu 13 stycznia 2020r. dotyczącym Szkoły Podstawowej w Sosnówce, informujemy iż podana tam wiadomość o uczestnictwie Wójta Gminy Podgórzyn wraz z Radnymi Gminy jest nieprawdziwa.

Organizatorzy tego wydarzenia nie powiadomili o nim zarówno Wójta Gminy Podgórzyn, jak i Radnych Gminy, ani też nie przekazali żadnej innej oficjalnej informacji o terminie tegoż spotkania.  Zignorowanie tej ważnej czynności przez organizatorów spowodowało kolizję z wcześniej zaplanowanymi pracami oraz spotkaniami, których przełożenie jest niemożliwe. Niestety, uniemożliwia to Wójtowi Gminy Podgórzyn oraz niektórym Radnym uczestnictwo w tej debacie.

Mając jednak na uwadze wagę tematu, zarówno Wójt Gminy Podgórzyn jak i Radni Gminy chętnie spotkają się z zainteresowanymi stronami w innym, dogodnym dla wszystkich stron, wspólnie uzgodnionym, oficjalnie określonym terminie.

Wójt Gminy Podgórzyn
Mirosław Kalata

Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn
Bartosz Polaczek