WÓJT GMINY PODGÓRZYN
głasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 256 AM2 obręb 0004 Miłków gmina Podgórzyn o powierzchni 0,49 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00085403/2
Użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
cena wywoławcza: 265.000,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 113 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 26 września 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 389/16 AM2 obręb 0004 Miłków gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1381 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00086138/0 Użytek gruntowy RIVa – rola klasy IV
cena wywoławcza: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 8 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 13 stycznia 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 389/17 AM2 obręb 0004 Miłków gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1388 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00086138/0 Użytek gruntowy RIVa – rola klasy IV
cena wywoławcza: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 9 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 13 stycznia 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 389/18 AM2 obręb 0004 Miłków gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1351 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00086138/0 Użytek gruntowy RIVa – rola klasy IV oraz W – rów powierzchniowy
cena wywoławcza: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 10 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 13 stycznia 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka nr 77/3 AM2 obręb 0005 Podgórzyn gmina Podgórzyn o powierzchni 0,0644 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00085404/9 Użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane oraz działka nr 79/1 AM2 obręb 0005 Podgórzyn o powierzchni 0,0851 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00061534/5. Użytek gruntowy działki PsV –pastwiska i RV –grunty orne.
cena wywoławcza: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 112/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 26 września 2019 r.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 140 AM1 obręb 0006 Przesieka gmina Podgórzyn o powierzchni 0,44 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084776/0 Użytek gruntowy PsV-pastwiska, N-nieużytki, Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione.
cena wywoławcza: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 6 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 13 stycznia 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 46/7 AM1 obręb 0008 Staniszów gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1870 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084775/3 Użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
cena wywoławcza: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 83/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 08 sierpnia 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/97 AM1 obręb 0008 Staniszów gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1170 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00055208/6 Użytek gruntowy PsIV - pastwisko
cena wywoławcza: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 11 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 13 stycznia 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 pokój nr 1

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jest wnoszone w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu tj. do dnia 21 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 75 48 116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl oraz BIP Podgórzyn.