W dniu dzisiejszym (10.09.2020r.) do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze zostało wysłane pismo o następującej treści:

"Działając w imieniu Mirosława Kalaty, którego pełnomocnictwo w załączeniu przedkładam, zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez:

  1. Jana Mazura, który posługując się kontem użytkownika https://www.facebook.com/profile.php?id=100009002974186 na Facebooku na stronie internetowej społeczności Zachełmie w dniu 8 września 2020 r. umieścił komentarz o następujących słowach „ładnie Wójt doi kasę... śpieszy się przed referendum" przez co pomówił Mirosława Kalatę o postępowanie, które naraża go na utratę zaufania potrzebnego do stanowiska Wójta Gminy Podgórzyn tj. o czyn z art. 226 § 3 k.k.
  2. Tomasza Wojtasika, który posługując się kontem użytkownika https://www.facebook.com/tomasz.wojtasik.54 na Facebooku na stronie internetowej społeczności Zachełmie w dniu 7 września 2020 r. umieścił komentarz o następujących słowach „przy obecnym wójcie, który odstawia takie machlojki nie zważając na inne problemy, niestety tak będzie" przez co pomówił Mirosława Kalatę o postępowanie, które naraża go na utratę zaufania potrzebnego do stanowiska Wójta Gminy Podgórzyn tj. o czyn z art. 226 § 3 k.k.

UZASADNIENIE

Na portalu społecznościowym Facebook została złożona strona internetowa przez społeczność sołectwa Zachełmie Gmina Podgórzyn, której administratorem jest, Sołtys wsi, Robert Balcerek. W ostatnim okresie w gminie tej zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia warunków zabudowy na działkach nr:

  • 18/3 - budynek mieszkalny i 3 budynki rekreacji indywidualnej
  • 18/6 - budynek mieszkalny i 4 budynki rekreacji indywidualnej
  • 54/4, 54/6, 54/8 - 13 budynków mieszkalnych, budynek usługowy, wiaty, boisko sportowe
  • 56/4 - 27 budynków mieszkalnych.

Na portalu społecznościowym Facebook podjęta została dyskusja przez osoby zainteresowane w sprawie zamierzeń inwestycyjnych właściciela działek nr: 54/4, 54/6, 54/8 oraz 56/4. W dyskusji brał udział Jan Mazur oraz Tomasz Wojtasik oponenci Wójta Gminy Podgórzyn. Ich wypowiedzi zawarte w komentarzach przekraczają jednak zasady merytorycznej dyskusji i doprowadziły do poniżenia organu, jakim jest Wójt Gminy Podgórzyn, albowiem zmierzają do pozbawienia tego organu w opinii publicznej należnego im szacunku i autorytetu. Sformułowanie „doić kasę" użyte przez Jana Mazura prowadzi bowiem do zniesławienia organu albowiem w potocznym rozumieniu oznacza wyłudzanie od kogoś pieniędzy (słownik języka polskiego PWN) zarzucania zaś organowi, iż wyłudza pieniądze jest ewidentnym jego zniesławienia. Kolejno sformułowaniem „odstawia takie machlojki: użyte przez Tomasza Wojtasika jest również sformułowaniem pejoratywnym, które kojarzy się z przekrętami, kantami, spekulacją, matactwem (słownik języka polskiego PWN). Tak więc i w tym wypadku Tomasz Wojtasik swoim obraźliwym komentarzem zniesławił organ pomawiając go o przekręty, matactwo itp.
Z uwagi, iż zdaniem Wójta Gminy Podgórzyn komentarze opisane powyżej wypełniają znamiona art. 226 k.k. wszczęcie postępowania przeciwko tym osobom jest uzasadnione.

Z poważaniem
adw. Anna Warczak

Pismo do pobrania pdf [377.36 KB]