Uprzejmie informuję, że wznowiona zostaje praca przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn.

  • Przedszkole w Miłkowie przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Stanisława Marusarza w Miłkowie czynne będzie od 22.06.2020 roku,
  • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Ścięgnach czynny będzie od 22.06.2020 roku,
  • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce czynny będzie od 22.06.2020 roku,
  • Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie czynny będzie od 29.06.2020 roku.

Wójt Gminy Podgórzyn
Mirosław Kalata