W dniu dzisiejszym (10.09.2020) do Pełnomocnik Komitetu Referendalnego Gminy Podgórzyn zostało wysłane pismo o następującej treści:

"Szanowna Pani
Sylwia Jarmakowicz
Pełnomocnik Komitetu
Referendalnego Gminy Podgórzyn

WEZWANIE DO DOKONANIA SPROSTOWANIA

Działając w imieniu Wójta Gminy Podgórzyn Mirosława Kalaty, którego kserokopię pełnomocnictwa załączam, wzywam do dokonania sprostowania folderu wydanego przez Komitet Referendalny Gminy Podgórzyn poprzez:

  • wydanie kolejnego folderu, w ilości 300 sztuk, o identycznych rozmiarach, kolorystyce, z informacją na pierwszej stronie o następującej treści „UWAGA KOMITET REFERENDALNY GMINY PODGÓRZYN PROSTUJE NIEPRAWDZIWE INFORMACJE O WÓJCIE GMINY PODGÓRZYN PODANE W SWOIM FOLDERZE REFERENDALNYM”

Przedmiotowa treść musi być sporządzona identycznym rozmiarem czcionki jak sformułowanie „UWAGA” zapisane na folderze referendalnym. (kserokopia folderu stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Kolejno na stronach folderu czcionką, o wielkości sformułowania „CIEMNE CHMURY NAD NASZA GMINĄ”, należy umieścić następujące napisy:

  • Przepraszamy Wójta Gminy Podgórzyn za nieprawdziwe informacje o dążeniu Wójta do likwidacji szkoły w Miłkowie i podejmowaniu w tym zakresie działań nieprawnych.
  • Przepraszamy Wójta Gminy Podgórzyn za nieprawdziwe informacje o sprzedaży gruntów nad zalewem na niekorzystnych warunkach.
  • Przepraszamy Wójta Gminy Podgórzyn za nieprawdziwe sformułowanie o lekceważeniu mieszkańców i wprowadzeniu prowincjonalnych obyczajów.
  • Przepraszamy Wójta Gminy Podgórzyn za nieprawdziwe sformułowanie, iż jest włodarzem zainteresowanym wyłącznie prowincjonalnymi rozgrywkami pozbawionym wizji i autorytetu.
  • Przepraszamy Wójta Gminy Podgórzyn za nieprawdziwe informacje, iż Gminie Podgórzyn grozi bankructwo oraz iż jest nad przepaścią.

Druk nowego folderu, zawierającego sprostowanie (w ilości 300 sztuk) proszę przekazać Wójtowi Gminy Podgórzy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W przypadku nie wykonania tego sprostowania, zgodnie ze zleceniem Wójta Gminy Podgórzyn, podejmę odpowiednie kroki prawne.

W interesie więc Komitetu Referendalnego Gminy Podgórzyn leży sprostowanie nieprawdziwych informacji.  

Wójt Gminy Podgórzyn nie kwestionuje prawa do prowadzenia krytyki jego działań, ale musi być ona rzetelna, oparta na prawdzie i konstruktywna. Folder Waszego Komitetu jest pozbawiony tych cech, albowiem zawiera wiele nieprawdziwych informacji, nierzetelnie podanych oraz sprzecznych ze sobą, tak jak z jednej strony nawoływanie do finansowania dopłat do wody, z drugiej zaś strony grożenie bankructwem Gminy Podgórzyn powołując się na „dziurę w budżecie”.    

Z poważaniem

adw. Anna Warczak"