Podgórzyn, dnia 28 stycznia 2020 roku

Protokół
z otwartego zebrania  Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn przeprowadzonego w dniu 28 stycznia 2020 w Centrum aktywności Społecznej w Podgórzynie o godz. 10.00.

Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie z działalności za ostatni okres.
  2. Wniski ze spotkania w DSRS UMWD oraz z konferencji w Jeleniej Górze w dniu 6.12.2019 roku
  3. Certyfikaty dla 90 latków
  4. Wycieczka seniorów.
  5. sprawy różne

Zebranie poprowadził przewodniczące Rady Seniorów Zdzisław Ratajski, zaś protokolantem była Danuta Szymajda. W zebraniu uczestniczyło 6 członków Zarządu Rady Seniorów oraz 11 osób z poza rady. W zebraniu uczestniczyli także osoby w Urzędu Gminy Podgórzyn w osobach Panie Anna Gliwa, Liwia Manthaj.

Ad 1. Sprawozdanie z działalności za ostatni okres. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 3.09.2019 roku. Od tego czasu Rada Seniorów wspólnie z Urzędem Gminnym zorganizowała w dniu 5.10.2019 Bal Seniorów, w którym uczestniczyło ponad stu seniorów. Ponadto kilku przedstawicieli – seniorów z Gminy Podgórzy wzięli udział w warsztatach nt: „System wspierania społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania” przeprowadzonego w dniu 6 grudnia 2019 roku w Jeleniej Górze. Wnioski i zalecenia z konferencji zostały przesłane do Prezydentów, burmistrzów i wójtów naszego regionu. ( załączono do protokołu).

Ad 2. Przewodniczący GRSP przedstawił wnioski z konferencji i zalecenia, jakie wynikają z jej przeprowadzenia. Omówił także problemy, które zostały przedstawione na spotkaniu DsRS we Wrocławiu w dniu 23 stycznia 2020 roku, w tym fundusze, jakie można pozyskać na realizacje zadań związanych z działalnością osób starszych.

Ad3. W gminie Podgórzyn w 2020 roku 23 osoby obchodzą 90 lat i w związku z tym Rada Seniorów  przygotowała dla tych seniorów certyfikaty.  

Ad. 4 Danuta Szymajda poinformowała uczestników spotkania o wycieczce organizowanej przez Radę Seniorów w dniach 16-20.04.2020 roku w Bieszczady.

Ad 5 Sprawy różne

Beata Goryluk przekazała informacje o konkursie w Radiu Wrocław dotyczący głosowania na zespół Kosówki  i wydania płyty.
Danuta Misztak zaproponowała, aby seniorzy Gminy Podgórzyn zorganizowali Festyn Senioralny, na którym utalentowani artystycznie seniorzy będą promowały swoje wyroby. Ta forma promowania się seniorów Gminy Podgórzyn ma wejść na stałe do rocznego kalendarza zamierzeń realizowanych przez GRSP.

Zaproponowano, aby na najbliższej sesji Rady Gminy Podgórzyn GRSP przedstawiła wnioski z działalności i zapoznała radnych z wnioskami z konferencji.

Wnioski dla samorządów subregionu jeleniogórskiego zgorzeleckiego w sprawie seniorów na 2020 rok [882.79 KB]