W  dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbędzie się otwarte zebranie Gminnej Rady Seniorów, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W planie zebrania:

  1. Sprawozdanie z działalności
  2. Plan działania GRSP na 2020 rok
  3. Wycieczka seniorów w kwietniu 2020 roku
  4. Sprawy różne

Gminna Rada Seniorów Podgórzy