W czwartek, 28 marca 2019r., w domu Kultury "Ekran" w Miłkowie zostało uroczyście oddane do użytku, wyremontowane pomieszczenie kuchenne.

Na uroczyste otwarcie zaproszonych zostało wiele osób, które przyczyniły się do zrealizowania tej inwestycji. Przybyli m.in.: Wójt Gminy Podgórzyn Mirosław Kalata, z-ca Wójta Tomasz Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Polaczek, z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Jakub Erchard, Sołtys Miłkowa Beata Dymek oraz przedstawiciele stowarzyszeń i mieszkańcy. Spotkanie prowadziła Pani Prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń „Miłkowianie” - Teresa Wierzbicka. Całość spotkania uświetnił zespół "Szafiry" (prowadzony przez Pana Zdzisława Ratajskiego, prezesa stowarzyszenia "Nasze Marczyce"), wykonując wiązankę różnych pieśni.

Oczywiście Gospodynie z tej uroczystej okazji otrzymały wiele praktycznych prezentów, a wszyscy zebrani zostali uraczeni przepysznym poczęstunkiem, który został przygotowany już w nowym pomieszczeniu.

Remont pomieszczenia został sfinansowany częściowo ze środków sołectwa, jednak w głównej mierze ze środków Urzędu Gminy. Kuchnia będzie służyć mieszkańcom Miłkowa w czasie spotkań integrujących wiejską społeczność. Dzięki współpracy mieszkańców Miłkowa, Wójta i władz Gminy Podgórzyn, Dom Kultury "Ekran" w Miłkowie rozbrzmiewa muzyką i przyciąga mieszkańców do wspólnego spędzania wolnego czasu.

- Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom oraz naszym sympatykom za pomoc oraz przychylność dla naszych zamierzeń. - Mówiła podczas spotkania pani Prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń "Miłkowianie " Teresa Wierzbicka.

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem, budynek odwiedził Starosta Powiatu Pan Krzysztof Wiśniewski, który pogratulował wspaniałej kuchni i ofiarował podarunek na rzecz Stowarzyszenia.