W środę (30.01.2019r.) w Chacie za Wsią odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, na którym podpisane zostało wspólne porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej.

Przedmiotem tego Porozumienia jest określenie szczegółowych warunków realizowania zadań bieżących w zakresie wspólnej promocji Gmin, Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego w latach 2019-2023. Wspólne działania obejmują m.in. udział w targach i giełdach turystycznych oraz działania na rzecz promocji regionu poprzez działania medialne, wydawnictwa oraz publikacje w internecie. Powiat zobowiązał się do umieszczenia we wszystkich działaniach promocyjnych informacji o udziale Gminy Podgórzyn w realizowanych przedsięwzięciach.

Porozumienie zostało uroczyście podpisane przez władze reprezentujące Powiat Jeleniogórski, gminy: Karpacz, Szklarska Poręba, Podgórzyn, Kowary, Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Piechowice, Mysłakowice, Stara Kamienica oraz Miasto Jelenią Górę.

Z naszej Gminy w tym uroczystym spotkaniu udział wzięli Z-ca Wójta Gminy Podgórzyn Tomasz Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Polaczek oraz Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Jakub Erchard.