Informujemy o zmianie numeru konta bankowego Urzędu Gminy w Podgórzynie.

Nowy numer konta bankowego to:

82 1600 1462 1016 7768 8000 0026

Na powyższe konto należy wpłacać opłaty z tytułu:

 • dzierżaw,
 • najmu,
 • opłaty za kwatery cmentarne,
 • czynsze lokali komunalnych i użytkowych
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu i inne zezwolenia
 • opłata skarbowa (wypis, wyrys, pełnomocnictwo, ślub, zgon i inne)
 • zajęcie pasa drogowego
 • dochody z tyt. sprzedaży lokali i nieruchomości gruntowych
 • Użytkowanie wieczyste
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
 • inne opłaty tyczące funkcjonowania gminy

Przypominamy!!!
Podatki i opłaty za odbiór nieczystości stałych należy wpłacać na indywidualne konta podatnika.