W dniu dzisiejszym (tj. 2019.04.08), szkoły w Gminie Podgórzyn wraz z większością szkół w całym kraju, przystąpiły do akcji strajkowej ogłoszonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wszystkie placówki zapewniają bezpieczeństwo dzieciom, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym okresie.
Autobusy szkolne we wszystkich dniach poczynając od 08.04.2019 r. zarówno w zakresie przywozów jak i odwozów będą kursowały według stałego rozkładu.

Komunikaty ze stron internetowych poszczególnych placówek szkolnych w naszej gminie:

 • Szkoła Podstawowa w Podgórzynie im. Orła Białego:
  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie informuje, że nauczyciele i pracownicy szkoły przystępują od dnia  8 kwietnia 2019 do ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty.
  W szkole i w oddziałach przedszkolnych  zostaną zorganizowane na czas strajku,  jedynie zajęcia opiekuńcze.  Dzieci i uczniowie będą mogli skorzystać z dowozów oraz obiadów szkolnych.
  Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do wszystkich Rodziców,  którzy mogą zapewnić swoim dzieciom opiekę na czas strajku, o pozostawienie ich w domu. Liczba nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi będzie bardzo ograniczona.
  Prosimy o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji.
  Z poważaniem Dyrektor Szkoły
  Aneta Watemborska
  www.szkolapodgorzyn.pl
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce:
  Szkoła nie przystąpiła do strajku i zajęcia odbywają się normalnie z godnie z planem lekcji.
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Stanisława Marusarza w Miłkowie
  Dyrektor ZSP w Miłkowie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r., w porozumieniu z organem prowadzącym, zawiesza zajęcia dydaktyczne w szkole i przedszkolu w związku z podjętą akcją strajkową pracowników.
  O sposobie organizacji zajęć w dniach następnych zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie poprzez stronę internetową zespołu i facebook.
  Proszę o bieżące śledzenie komunikatów i zrozumienie zaistniał...
  Dyrektor Szkoły i Przedszkola
  Joanna Krawiec
  zspmilkow.szkolnastrona.pl
 • Szkoła Podstawowa w Ściegnach im. Władysława Stanisława Reymonta
  W związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty organizowanym przez ZNP oraz FZZ od dnia 08 kwietnia 2019 r. informuję, iż akcja strajkowa będzie prowadzona również w naszej szkole i przedszkolu. Informację pisemną przekazałam każdemu dziecku, ale może leży w tornistrze i nie dotarła, pozwalam więc sobie również na taką formę przekazu.
  Bardzo proszę, w miarę możliwości, o zapewnienie opieki swoim dzieciom w dniach strajku i nieprzysyłanie ich do szkoły.
  Dyrektor musi zapewnić bezpieczeństwo przybyłym do przedszkola i szkoły dzieciom, ale może to być dla mnie dużym wyzwaniem organizacyjnym i liczę na Państwa wyrozumiałość i wsparcie, w pojedynkę nie dam rady, a informację ile osób z personelu przystąpi do strajku, będę miała w poniedziałek o 8.00.
  Rodzicom dzieci, które nie ukończyły 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy: www.zus.pl
  Druki do ZUS- u dostępne będą również w sekretariacie szkoły.
  Informację o przywróceniu zajęć, otrzymają Państwo telefonicznie (SMS) od wychowawców klas.
  Z wyrazami szacunku
  p/o dyrektora szkoły Ilona Rajkowska
  spsciegny.pl

Szczegóły dot. akcji strajkowej można znaleźć na stronach Związku Nauczycielstwa Polskiego