W piątek (25.01.2019r.) w Sali Sołeckiej "Lipy" odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Przesiece. Na zebranie przybyło 33 osoby uprawnione do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa zgłosiła się jedna osoba, Pani Ilona Szmel, która dotychczas piastowała tę funkcję, i w wyniku głosowania, zdecydowaną większością głosów, będzie piastować ją nadal.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Anna Ludwisiak
  • Michał Okrześ
  • Paweł Mazurek

Spotkanie prowadziła Śliwińska Danuta, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja rewizyjna w składzie:

  • Robert Tarsa
  • Grzegorz Hajduk
  • Przemysław Rozenek

W spotkaniu uczestniczyli również Krzysztof Wiśniewski (Starosta Jeleniogórski), Tomasz Szewczyk (z-ca Wójta Gminy Podgórzyn) oraz Bartosz Polaczek (Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn).