UwagaNadleśnictwo "Śnieżka" z siedzibą w Kowarach informuje, że w związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanów, powstałym w wyniku silnych wiatrów, w dniu 30.10.2018 r. został wprowadzony okresowy zakaz wstępu na tereny leśne do dnia 18.11.2018 r.

Zakaz obowiązuje na czas trwania prac związanych z usuwaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu i życiu ludzi.

Jednocześnie informujemy, że część szlaków turystycznych nie nadaje się do przejścia.