SportWójt Gminy Podgórzyn ogłasza otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Podgórzyn w roku 2019

Szczegóły an stronie podgorzyn.bip.net.pl