W piątek (01.02.2019r.) w Świetlicy Wiejskiej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Marczycach. Na zebranie przybyło 34 osoby uprawnione do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa została zgłoszona jedna osoba, Pani Ratajska Bogumiła, która w wyniku głosowania, ilością 34 głosów została wybrana na nową kadencję.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Dotychczasowy Sołtys, Pan Ratajski Zdzisław, ze względu na ilość innych obowiązków, nie wyraził zgody na zgłoszenie swojej kandydatury. Obiecał jednak wspierać słowem i czynem nową Panią Sołtys.

Dziękujemy Panu Zdzisławowi za dotychczasową pracę i życzymy sukcesów w dalszych działaniach. Wiemy, że koniec piastowania funkcji Sołtysa, to nie koniec Jego pracy na rzecz wsi, gminy i regionu.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Szymanowska Małgorzata
  • Osyra Jolanta
  • Janas Anna
  • Cierpka Piotr
  • Kopacz Grażyna

W spotkaniu uczestniczył z-ca Wójta Gminy Podgórzyn, Tomasz Szewczyk, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

  • Perlińska Ewelina
  • Chorążyczewski Patryk
  • Szymanowska Halina