Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze informuje o konkursie dotacyjnym (w załączeniu plakat). Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) - działających na obszarach miast średnich oraz okolicznych, wybranych gmin.

 • Konkurs dotyczy działania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  (POIR).
 • Nabór projektów rozpoczął się w dniu 25 marca 2019 r. i potrwa do 8 maja 2019r.
 • W ramach konkursu o dotację mogą ubiegać się projekty dotyczące wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę (MMŚP) samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.
 • Konkurs skierowany jest wyłącznie do miast średnich oraz okolicznych, wybranych gmin, a jego budżet to 500 500 000,00 zł.
 • Warunki konkursu:
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 000 000 zł
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 50 000 000 euro
   
  w tym:
  • Na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł
  • Na usługi doradcze: 1 000 000 zł

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin konkursu,  znajdują się na stronie naboru:  www.poir.gov.pl

Kolejny termin dla Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek został zaplanowany na dzień 30.08.2019r., nabór wniosków rozpocznie się od 01.10.2019r. do 31.10.2019r.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Instytucja Ogłaszająca konkurs tj. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.  zachęcają przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich (MMŚP)  do składania wniosków w naborze!

Plakat do pobrania pdf [931.27 KB], jpg [601.11 KB]