We wtorek (05.02.2019r.) w Klubie "Ekran" odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Miłkowie. Na zebranie przybyło 71 osób uprawnionych do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa zostały zgłoszone dwie osoby: Pani Beata Dymek oraz Pani Monika Ptak. W wyniku głosowania na kolejną kadencję ilością 56 głosów została wybrana Pani Beata Dymek.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Maj Piotr
  • Borek irena
  • Benesz Bogusław
  • Domagalski Julian
  • Kielesińska Marianna

Spotkanie prowadził z-ca Wójta Gminy Podgórzyn, Tomasz Szewczyk, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

  • Dymek Daria
  • Jagiełło Iwona
  • Kącka Ewa