W środę (2019.01.23) w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu w ramach prac Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Krzysztof Wiśniewski (Starosta Jeleniogórski), Tomasz Szewczyk (z-ca Wójta Gminy Podgórzyn), Maciej Gałęski (przewodniczący komisji Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu) oraz Radni Powiatu Jeleniogórskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również Radni Rady Gminy Podgórzyn oraz zaproszeni goście - sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, proboszczowie oraz inne osoby z zakresu szeroko pojętej działalności na rzecz społeczności lokalnej, w tym w szczególności sfery kultury.

Takie wyjazdowe sesje mają być stałym elementem nowej Rady Powiatu Jeleniogórskiego i odbywać się będą kolejno we wszystkich gminach należących Powiatu. Radni powiatowi zapoznali się z potrzebami oraz oczekiwaniami mieszkańców i zadeklarowali wszelką pomoc dla Gmin oraz Stowarzyszeń w rozwiązywaniu problemów i wspólnym promowaniu regionu. Jednymi z ciekawszych punktów omawianych podczas spotkania, były: rewitalizacja połączeń kolejowych oraz powracająca idea zmiany nazwy Powiatu z Jeleniogórskiego na Karkonoski. Wydaje się, że pomysł nowej nazwy Powiatu zyskał poparcie większości zainteresowanych, jednak formalności mogą potrwać nawet do 2021r.