Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę mieszkańcy Staniszowa przy wsparciu naszej gminy, postawili pomnik-wotum wdzięczności za odzyskaną przez Polskę niepodległość. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika miało miejsce 11-listopada 2018 na placu przy kościele. Odsłonił najstarszy mieszkaniec Staniszowa przy asyście przedstawicielki młodszego pokolenia. Zabrzmiał ,,Mazurek Dąbrowskiego” a także wiersze i pieśni patriotyczne. Na zakończenie spotkania zaproszono wszystkich na wojskową grochówkę i słodki poczęstunek...