WÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

  1. Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 627/1 o pow. 0,1504 ha obręb 0005 Podgórzyn AM1 KW JG1J/00052557/6 cena wywoławcza 60.000,00 zł plus 23%VAT
  2. Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 185/2 o pow. 0,08 ha obręb 0005 Podgórzyn AM2 KW JG1J/00085404/9 cena wywoławcza 25.000,00 zł zwolniona z VAT
  3. Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 79/1 o pow. 0,0851 ha KW JG1J/00061534/5 i działki nr 77/3 o powierzchni 0,0644ha JG1J/00085404/9 obręb 0005 Podgórzyn AM2 cena wywoławcza 45.000,00 zł zwolniona z VAT
  4. Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 140 o pow. 0,44 ha obręb 0006 Przesieka AM1 KW JG1J/00084776/0 cena wywoławcza 70.000,00 zł plus 23% VAT
  5. Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 46/7 o pow. 0,1870 ha obręb 0008 Staniszów AM1 KW JG1J/00084775/3 cena wywoławcza 80.000,00 zł plus 23% VAT
  6. Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 24/1 o pow. 0,0606 ha obręb 0010 Zachełmie AM1 KW JG1J/00084941/8 cena wywoławcza 20.000,00 zł plus VAT
  7. Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 61/2 o pow. 0,0847 ha obręb 0005 Podgórzyn AM2 KW JG1J/00085404/9 cena wywoławcza 30.000,00 zł zwolniona z VAT
  8. Nieruchomość niezabudowana obciążona nakładami położona w granicach działki nr 76 o pow. 0,05 ha obręb 0007 Sosnówka AM1 KW JG1J/00085111/8 cena wywoławcza 50.400,00 zł zwolniona z VAT
  9. Lokal niemieszkalny o pow. uż. 56,44m2 położony w budynku Miłków 102b z udziałem w budynku i działce nr 28/4 o pow. 0,0121 ha obręb 0004 Miłków AM2 wynoszącym 236/1000 KW JG1J/00042687/3 z pierwszeństwem nabycia przez dzierżawców cena wywoławcza 2.800,00 zł zwolniona z VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (bez VAT) jest wnoszone na konto depozytowe Gminy Podgórzyn BGŻ SA Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 do dnia 23 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 7548116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości oraz BIP Podgórzyn.