ZARZĄDZENIE NR 107/2018 WÓJTA GMINY PODGÓRZYN z dnia 05.10.2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Podgórzyn

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej