kama logoZimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn obsługuje firma PHU "KAMA" z Mysłakowic.

Kontakt:
Ryszard Rzońca tel. 601 751 480,

Osobą do kontaktów ze strony Urzędu Gminy Podgórzyn jest Pani Helena Drabik - tel. 75 75 48 127


Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn obsługuje firma PHU "KAMA" z Mysłakowic.

Kontakt:
Ryszard Rzońca tel. 601 751 480,

Koordynator: Wydział Dróg Powiatowy w Jeleniej Górze, Tel.: 75 64 73 290