lgdOd 3 września odbędzie się kilkanaście spotkań informacyjnych dotyczących nie tylko DFMI dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, ale również Dolnośląskich Małych Grantów dofinansowanych ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Terminy, godziny i miejsca spotkań odnajdą Państwo na stronach:
www.maleinicjatywy.pl
www.malegranty.pl

Zapraszamy i do zobaczenia!

Z wyrazami szacunku
Marta Michałowska

LGD Partnerstwo Ducha Gór