Protokół z otwartego  zebrania  Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn przeprowadzonego w dniu 30 kwietnia 2019 roku w Centrum aktywności Społecznej w Podgórzynie o godz. 10.00.

Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie z działalności za ostatni okres.
  2. Zapoznanie z dokumentami w sprawie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Manko/ załącznik oraz ze statutem Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Forum Rad Seniorów
  3. Dyskusja nad statutem powołania Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego oraz w sprawie spotkania ze starostą w dniu 21 maja 2019
  4. Powołanie Dolnośląskiej Społecznej Rady Seniorów
  5. Sprawy różne

Zebranie poprowadził przewodniczące Rady Seniorów Zdzisław Ratajski, zaś protokolantem była Danuta Misztak.W zebraniu uczestniczyło 6 członków Zarządu Rady Seniorów oraz czterech osoby z poza rady . W zebraniu uczestniczyli także osoby w Urzędu Gminy Podgórzyn w osobach Pań. Magda Fiałka i Anna Gliwa.

Ad. 1 - Sprawozdanie z działalności za ostatni okres. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 5.02.2019 roku. W tym czasie uhonorowano siedemnastu seniorów certyfikatami 90 latków , którzy w tym roku obchodzą tą uroczystość. W dniach 11-14 kwietnia 2019 roku seniorzy z Gminy Podgórzyn w liczbie 47 osób uczestniczyli w wycieczce do wspaniałych miejsc Polski, w tym do Sandomierza, Zamościa i Łańcuta. Wycieczkę przygotowała i w pełni zabezpieczyła Pani Danuta Szymajda, za którą wyrażamy jej serdecznie podziękowania. Wycieczka była częściowo finansowana z budżetu Gminy Podgórzyn. Już dzisiaj powinniśmy pomyśleć, gdzie wybierzemy się na wycieczkę w kolejnym 2020 roku.
Ponadto, działający pod patronatem GRS Podgórzyn Zespół Szafiry uczestniczył w imprezie organizowanej dla seniorów przez Stowarzyszenie Podgórzanie i Radę Sołecką Podgórzyn w dniu 21 marca 2019 roku

Ad. 2 - Zapoznanie z dokumentami w sprawie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Manko/ załącznik oraz ze statutem Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Forum Rad Seniorów
Przewodniczący zapoznał z dokumentami, jakie napłynęły do GRS Podgórzyn od Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rady Seniorów w sprawie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Manko/ załącznik oraz ze statutem Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Forum Rad Seniorów. Wyrażono poparcie do tej inicjatywy, aby takie ciała ukonstytuowały się i aby Zdzisław Ratajski poprał ten projekt i uczestniczył w spotkaniu grupy inicjatywnej w Częstochowie w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Ad. 3 i 4 - W kolejnych punktach poinformował zebranych, że w dniu 21 maja odbędzie się spotkanie przewodniczących Rad Seniorów z powiatu jeleniogórskiego ze starostą Powiatu w sprawie powołania powiatowej Rady Seniorów. Zaproponował także , aby w tym spotkaniu uczestniczyła także Danuta Szymajda. W dniu 10 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego powołano Dolnośląską Społeczną Radę Seniorów, w skład, której z naszej Gminy weszli Zdzisław Ratajski i Danuta Misztak. Kolejne spotkania tego ciała odbędzie się 14 czerwca we Wrocławiu.

Ad 5. - Sprawy różne
Pani Magda Fiałka poinformowała zebranych, że z budżetu Gminy w 2019 roku będzie finansowany Bal Seniora w dniu 18 października Na pytanie zebranych , jak można byłoby dofinansować inne zamierzenia organizowane przez Radę Seniorów, a w tym działania Zespołu Szafiry poinformowano , że w jesieni 2019 roku będzie nabór na kolejne inicjatywy lokalne i w tedy można będzie składać wniosek w tej sprawie.
Pani Danuta Misztak poinformowała, że członkowie Koła Emerytów ze Staniszowa oraz społeczność tej miejscowości chciałaby pozyskać pomieszczenie – świetlicę na działalność. Można byłoby przystosować do tego celu pomieszczenie po bibliotece i w tej sprawie powinny się znaleźć fundusze dotacji  państwowych lub unijnych. Na ten cel Gmina powinna pozyskać fundusze w kwocie 20-30 tysięcy złotych. W tej chwili w Staniszowie nie ma pomieszczeń na wspólne działania dzieci , młodzieży , dorosłych i seniorów.
W dyskusji Rada Seniorów wnioskuje o przeznaczenia pomieszczenia CAS, gdzie można będzie przechowywać dokumenty oraz spotykać się i prowadzić działalność dotyczącą Rady Seniorów.
Poinformowano także, ze Zespół Seniorów będzie reprezentował Radę Seniorów w dniu 3 maja w Miłkowie na Święcie Konstytucji, w dniu 18 maja w Staniszowie na imprezie charytatywnej oraz w dniu 30 maj na apelu poległych w Borowicach.

Protokolant
Danuta Misztak
Przewodniczący
Zdzisław Ratajski