pis logoAktualizacja 2019.02.18

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze informuje, że w związku z prawidłowymi wynikami badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Miłkowie, woda z w/w wodociągu nadaje się do picia.

W związku z powyższym komunikat 1/19 z dnia 13 lutego 2019r. jest nieaktualny.


Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 11.02.2019r zostały pobrane próbki do badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Miłkowie. Badanie próbek wykazało przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. Na podstawie wyników badania wody stwierdzono, że woda z ujęcia zaopatrującego posesje Miłków 75, 80-82, 84-86, 88, 91-92, 96-97, 100, 102-104, 110-113, 1 16-117, 122-124, 134-137, 140-141, 147-148, 150-204,

tymczasowo nie nadaje się do picia

Woda z kranu może być wykorzystywana do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców oraz szorowania zębów tylko po przegotowaniu.
Wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez cztery minuty. W razie potrzeby odstawić do ochłodzenia bez dodawania lodu. Woda z kranu nadaje się do mycia oraz kąpieli w wannie i pod natryskiem, ale nie należy dopuszczać, aby dostała się do jamy ustnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze powiadomił o zaistnieniu takiej sytuacji Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z z. o. oraz Urząd Gminy w Podgórzynie. W przypadku utrzymywania się złej jakości wody lub jej poprawy będą ogłaszane kolejne komunikaty.

pdf Pismo do pobrania [60.51 KB]

pdf Aktualizacja - Pismo do pobrania [36.95 KB]