W piątek (15.02.2019r.) w Domu Strażaka odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Sosnówce. Na zebranie przybyło 100 osób uprawnionych do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa zostały zgłoszone dwie osoby: Pani Alina Nykiel oraz Pan Wincenty Czechowski. W wyniku głosowania na kolejną kadencję ilością 87 głosów została wybrana Pani Alina Nykiel.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Salamon Plewa Karolina
  • Wilczyńska Edyta
  • Kaczmarek Marta
  • Mendryk Magdalena
  • Bykowski Sebastian

Spotkanie otworzył i prowadził z-ca Wójta Gminy Podgórzyn, Tomasz Szewczyk, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

  • Zębik Anna
  • Bagińska Małgorzata
  • Stalica Anna