W związku z konsultacjami społecznymi, w sprawie proponowanej zmiany granicy Powiatu Jeleniogórskiego poprzez przyłączenie Gminy Wojcieszów, które rozpoczynają 10 sierpnia 2018 r.
i będą trwały do 24 sierpnia 2018 r., proszę o wypełnienie zapytania ankietowego, dostępnego
w wersji elektronicznej pod adresem - ankieta

Wersja papierowa zapytania ankietowego dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn, w Sekretariacie.

Zgodnie z  zawiadomieniem wypełniony formularz ankietowy można złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, wysłać w formie elektronicznej na podany w zawiadomieniu adres email, można przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę odbiorczą Starostwa. Można także skorzystać z serwisu internetowego (w/w link). Jeżeli ktoś chciałby zostawić wypełniona ankietę w Urzędzie Gminy Podgórzyn proszę pamiętać o złożeniu podpisu także na klauzuli informacyjnej (RODO), w celu potwierdzenia zapoznania się z jej treścią. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych muszą być pełnoletnimi mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego.

W Starostwie klauzula informacyjna jest wydrukowana na drugiej stronie ankiety, stanowi jej integralną część (jeśli chodzi o formę papierową). W serwisie, żeby przejść do samego zapytania ankietowego i go wypełnić trzeba potwierdzić fakt zapoznania się z klauzulą informacyjną (RODO).

Za współpracę w tej sprawie i zaangażowanie bardzo dziękujemy.

W sprawach informacyjnych proszę się kontaktować z Marzeną Chabroś Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, nr tel. 756473134; adres email: m.chabros.powiat.jeleniogorski.pl lub do Sekretariatu Wydziału Organizacyjnego 756473130.