Ogłoszenie

o przystąpieniu do konsultacji społecznych dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy Podgórzyn do konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 15 października 2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej, ul. Żołnierska 13.