We wtorek (29.01.2019r.) w Centrum Aktywności Społecznej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Podgórzynie. Na zebranie przybyło 52 osoby uprawnione do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa została zgłoszona jedna osoba, Pani Danuta Szymajda, która dotychczas piastował tę funkcję, i w wyniku głosowania, ilością 50 głosów została wybrana na kolejną kadencję.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Kaczmarek Aleksander
  • Szumska Maria
  • Exner Halina
  • Lendzion Ewa
  • Kociach Jerzy

Spotkaniu prowadził z-ca Wójta Gminy Podgórzyn, Tomasz Szewczyk, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

  • Lewkowicz Irena
  • Tarnawska Bogumiła
  • Lendzion Marek