arimr miniZ dniem 16 października 2018 r. została uruchomiona realizacja zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW. Mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich w dniu 6 października na stronie internetowej Agencji w aktualnościach dodana została informacja o konieczności poinformowania Kierownika Biura Powiatowego o zmianie konta bankowego.

Pieniądze będą przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, wracają do ARiMR,ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać. Prosimy zatem rolników, aby upewnili się, że ARIMR zna ich aktualny numer rachunku bankowego. Jeżeli nie, zapraszamy do naszych biur powiatowych, gdzie należy zgłosić taką zmianę. Aktualny numer rachunku bankowego to pierwszy krok do tego, aby bez zbędnej zwłoki otrzymać należne dopłaty.