W środę  20.02.2019r., w Miłkowie odbyła się niezwykła uroczystość. Państwo Maria i Stefan Gazdowie obchodzili 70-lecie pożycia małżeńskiego czyli kamienne gody.

Z tej okazji, z drobnymi upominkami oraz życzeniami dalszych wielu wspólnie spędzonych lat, Jubilatów odwiedzili samorządowcy. Życzenia złożyli: Z-ca Wójta Gminy Tomasz Szewczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Śliwińska, Radna Gminy Podgórzyn Halina Kacprzak oraz Sołtys Miłkowa Beata Dymek waz z Radą Sołecką.

Pani Maria ma obecnie 89 lat zaś Pan Stefan 96 lat. Wszyscy zgodnie potwierdzają, że są wyjątkowo zgodnym i udanym małżeństwem. Jak twierdzą Jubilaci, aby wspólnie przeżyć tyle lat trzeba umieć sobie ustępować i przebaczać, trzeba umieć ze sobą rozmawiać i żyć spokojnie.

Ponieważ Państwo Gazdowie są w Powiecie Jeleniogórskim pierwsza parą o tak dużym stażu małżeńskim, osobno życzenia złożył również Starosta Jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski.