zebranie 11 1Dnia 11 wrzesnia 2018r. o godz. 10:00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, odbyło sie spotkania Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Referatu Rozwoju, Oświaty i Kadr Gminy Podgórzyn w osobach: Pani Magda Fiałka-Linke oraz Pani Anna Gliwa.

Przewodniczący GRSP przedstawił propozycje w sprawie organizacji balu seniora w dniu 5.10.2018 rok , ale na propozycję Kol. Teresy Kodź zmieniono termin na dzień 12.10.2018 rok. Pani Magda Fiałka –Linke - oświadczyła , że ze strony Urzędu Gminy zostanie zabezpieczane: przygotowanie Sali oraz oprawa muzyczna, napoje i organizacja zabawy , konkursy, przewóz uczestników balu oraz zaproszenia i plakaty.
Ze strony Seniorów zobowiązano się przygotować na Bal:

 1. Podgórzyn i Marczyce po 5 ciast
 2. Staniszów - sałatki
 3. Miłków – danie na ciepło
 4. Ścięgny – kanapki i koreczki
 5. Sosnówka – owoce

zebranie 11 2Przewodniczący GRSP oświadczył, że w 2019 roku można będzie przeprowadzić Apel Poległych w Borowicach przy udziale żołnierzy z 4 pplot z Czerwińska, w tej sprawie należy opracować pismo do dowódcy tej jednostki o wydzielenie takiej kompanii.
Zaproponowano, aby w 2019 roku odbył się w dniu 4.10 w DK Ekran w Miłkowie przy współfinansowaniu Gminy.

Następnie przyjęto plan finansowania zadań na 2019 rok przez Urząd Gminy Podgórzyn pod którym podpisało się wszyscy uczestnicy spotkania.
Dotyczy: budżetu dla potrzeb Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na 2019 rokW 2019 roku Gminna Rada Seniorów Podgórzyn zaplanowała realizację następujących przedsięwzięć, które aby mogły być zrealizowane będą wymagały wydzielenia kwoty w budżecie Gminy Podgórzyn na 2019 rok:

 1.  Wycieczka autokarowa – dwudniowa połączona ze zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc- przewidywany koszt wynajęcia autokaru na dwa dni dla 50 osób – 4300, 00 złotych. Termin III dekada kwietnia.
 2. Senioralna – bal seniora wraz z wręczeniem certyfikatów dla seniorów, którzy ukończą w 2019 90+ -termin 04.10.2019 rok. Liczba uczestników około 120 osób. Miejsce Dom Kultury w Miłkowie. Zabezpieczenia poczęstunku, impreza przy muzyce i piosence, certyfikaty i afisze. Dowóz Seniorów.
 3. Próby i występy Zespołu Muzyczno- wokalnego – 2000, 00 złotych, a w tym: zakup mikxera 1202 –cena około 450,00 złotych , cztery mikrofony z przewodami 6 m; głośnik przenośny; zabezpieczenie przejazdu na występy

Następnie dyskutowano nad planem wycieczki seniorów w 2019 roku. Przedstawiono dwie propozycje;

 • Kol. Danusia Misztak przedstawiła propozycje wycieczki do Krakowa i okolic
 • Kol. Danusia Szymajda na Lubelszczyznę.

zebranie 11 3Przegłosowano propozycje, w której 10 głosów było za wycieczką do Lublina i okolic i 5 głosów do Krakowa.
Kol. Szymajda zobowiązała się przygotować plan wycieczki i sprawy dotyczące jej programu oraz kosztów.

Przewodniczący GRSP poinformował zebranych , że na szczeblu Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego zostanie powołana Powiatowa Rada Seniorów, w której każdy samorząd wchodzący w skład powiatu powinien skierować swojego przedstawiciela.
Podjęto uchwałę nr 8/GRSP/2018 , aby Gminę Podgórzy w Powiatowej Radzie Seniorów reprezentował kol. Zdzisław Ratajski.

Pani Magda Fiałka zaproponowała , aby w dniu 8.10.2018 o godz. 10.00 odbyło się z spotkanie w sprawie ustalenia szczegółów w sprawie Balu Seniora w dniu 12.10.2018 rok.
Następnie stowarzyszenie z Podgórzyna przekazała dla Zespołu Szafiry sprzęt nagłaśniający, za który podziękował kierownik zespołu Zdzisław Ratajski.
Kol. Teresa Kodz. Przedstawił plan obchodów Społeczeństwo Gminy Podgórzy w 100 rocznice Niepodległości Polski, który odbędzie się  w dniu 3 listopada 2018 roku w Podgórzynie., według następującego planu:

 • Msza święta w intencji Niepodległości 100
 • Przemarsz pocztów sztandarowych i społeczeństwa do Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie
 • Okolicznościowe przemówienia;
 • Występ zespołu Szafiry – Ukochanej Ojczyźnie;
 • Spotkanie pokoleń